• Wiener Stadtische
 • Dunav osiguranje
 • DDOR Novi Sad
 • Milenium Osiguranje

OSIGURANJE VOZILA

U našem auto centru možete da zaključite sledeće vrste osiguranja, i to:

Obavezno osiguranje - autoodgovornost

Osiguranje od autoodgovornosti je obavezno osiguranje definisano zakonom, kojim se pokrivaju štete pričinjene trećim licima.

Ovim osiguranjem je pokrivena građansko pravna odgovornost za štetu pričinjenu trećim licima upotrebom motornih vozila.

Štetu koju uzrokuje vozač motornog vozila koje je osigurano od autoodgovornosti, plaća osiguravajuća kuća koja je izdala polisu, a ne vozač - vlasnik vozila.

Osiguranje od autoodgovornosti se odnosi na vozilo, a ne na lice, što znači da će štetu platiti osiguravajuća kuća kod koje je vozilo osigurano, bez obzira da li je vozilom upravljao vlasnik vozila ili ne.

Kasko osiguranje

Osiguranje koje obezbeđuje potpunu zaštitu od šteta nastalih oštećenjem, uništenjem ili nestankom (krađom) motornih vozila naziva se kasko osiguranje.

Sa polisom kasko osiguranja možete nadoknaditi štete nastale na sopstvenom vozilu i zaključuje se na dobrovoljnoj bazi.

Zahvaljujući polisi kasko osiguranja bićete u prilici da nadoknadite štete nastale prilikom:

 • sudara
 • udara
 • iskliznuća
 • prevrtanja
 • požara
 • i slično

Kasko osiguranjem nisu obuhvaćene štete usled:

 • nuklearnih katastrofa
 • rata
 • pogonskih oštećenja (kvarova)
 • namernih oštećenja od strane vlasnika

Kasko osiguranje možete zaključiti na različite načine, u zavisnosti od Vaših mogućnosti i želja. Možete sami odrediti sumu osiguranja, kao i konkretan oblik zaštite. Kasko osiguranje sa ili bez rizika krađe, sa ili bez učešća u šteti, je Vaš izbor. Za kasko, kao i za obavezno osiguranje, treba da odaberete pouzdanu kuću.

POTPUNO Kasko osiguranje

Zaključivanjem POTPUNOG kasko osiguranja Vaše vozilo je zaštićeno od sledećih rizika:

 • uništenja i oštećenja usled saobraćajne nezgode
 • pada ili udara predmeta
 • oštećenja prouzrokovanih termičkim ili hemijskim dejstvom
 • požara
 • zlonamernih postupaka trećih lica
 • poplave i bujice
 • potapanja vozila
 • oluje, snežne lavine, grada i pada snega i leda na vozilo
 • manifestacija i demonstracija
 • zemljotresa...

Za sve osiguranike koji u toku prethodnih godina nisu imali štetu,a čija vozila poseduju uređaje za zaštu od krađe, predviđeni su posebni popusti. Pored toga u ponudi su i posebni popusti za lica sa invaliditetom.

Za osiguranje voznih parkova odobravaju se specijalni popusti u zavisnosti od stanja voznog parka.
Plaćanje premija osiguranja je moguće odjednom, uz gotovinski popust, ili na rate.
Kasko se može zaključiti tako da važi za teritoriju Srbije ili Srbije i Evrope.

DELIMIČNO i DOPUNSKO kasko osiguranje

Zaključivanjem DELIMIČNOG kasko osiguranja obezbeđena je zaštita od rizika loma i oštećenja stakala na Vašem vozilu.

Predmet delimičnog kasko osiguranja su prednja, zadnja i bočna stakla na motornim vozilima i to:

 • putničkim vozilima
 • teretnim vozilima
 • autobusima

Predmet delimičnog kasko osiguranja nisu stakla ili plastika na svetlima, ogledalima ili krovu vozila, kao ni stakleni krov.

DOPUNSKO kasko osiguranje se zaključuje uz POTPUNO kasko osiguranje i predmeti osiguranja mogu biti:

 • alat, pribor i rezervni delovi standardno isporučeni za određen tip vozila
 • posebna oprema vozila
 • reklamni i drugi natpisi na vozilu
 • troškovi vuče
 • prtljag u autobusu

Predmet delimičnog kasko osiguranja nisu stakla ili plastika na svetlima, ogledalima ili krovu vozila, kao ni stakleni krov.

Zaključivanjem DOPUNSKOG kasko osiguranja Vaše vozilo je zaštićeno od sledećih rizika:

 • krađe
 • utaje od strane lica kojem je dato na korišćenje